дисциплінарні стягнення у ЗСУ

За порушення військової дисципліні чи громадського порядку на військовослужбовця ЗСУ можуть накласти дисциплінарні стягнення.

Chas News розповідає, які існують покарання та які наслідки вони мають для військових.

Які існують дисциплінарні стягнення в ЗСУ

Відповідно до норм Дисциплінарного статуту ЗСУ, на військовослужбовців можуть накласти такі дисциплінарні стягнення:

 • зауваження;
 • догана;
 • сувора догана;
 • позбавлення чергового звільнення з розташування військової частини чи з корабля на берег (щодо стороковиків та курсантів);
 • попередження про неповну службову відповідність (крім строковиків);
 • пониження в посаді;
 • пониження у військовому званні на один ступінь;
 • пониження у військовому званні з переведенням на нижчу посаду (щодо осіб сержантського (старшинського) складу);
 • звільнення з військової служби через службову невідповідність (крім строковиків та призваних під час мобілізації).

Зауваження — це письмове повідомлення командира (начальника) про порушення військової дисципліни, яке не передбачає фінансового чи іншого матеріального покарання. Використовується для незначних порушень та як запобіжний захід перед застосуванням більш суворих стягнень.

Догану та сувору догану можуть оголосити за більш серйозні порушення. Ці дисциплінарні стягнення в залежності від їхнього типу та кількості передбачають зменшення на 10—50% розміру щомісячної премії (не плутати з додатковою винагородою 30/50/100 тис.).

У разі накладення дисциплінарного стягнення у вигляді попередження про неповну службову відповідність, пониження в посаді, пониження у військовому званні на один ступінь, позбавлення військового звання військовослужбовець повністю позбавляється щомісячної премії.

Також позбавлення премії передбачено у разі накладання протягом календарного місяця більше трьох дисциплінарних стягнень (крім зауваження).

Обмеження у преміях стосуються лише місяця, у якому накладено дисциплінарне стягнення (або місяця, у якому до військової частини надійшло повідомлення про накладення дисциплінарного стягнення вищим командиром).

Відзначимо, що підстави для позбавлення військовослужбовців додаткової винагороди 30/50/100 тис. грн окремо прописані у «Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ» та не прив’язані до накладання доган чи інших видів дисциплінарних стягнень.

Крім того, протягом строку дії дисциплінарних стягнень до військовослужбовця не можуть застосовуватися заохочення, крім дострокового зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення.

Який термін дії дисциплінарних стягнень для військовослужбовців ЗСУ

Строк дії дисциплінарних стягнень з дня їх оголошення військовослужбовцю становить:

 • зауваження — один місяць;
 • догана — два місяці;
 • сувора догана — три місяці;
 • позбавлення чергового звільнення з розташування військової частини чи з корабля на берег — до дня відбуття військовослужбовцем строкової військової служби та курсантом вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти;
 • попередження про неповну службову відповідність — шість місяців;
 • пониження в посаді, пониження у військовому званні на один ступінь (стосовно осіб сержантського (старшинського) та офіцерського складу), пониження у військовому званні з переведенням на нижчу посаду (стосовно військовослужбовців сержантського (старшинського) складу) — один рік.

Після закінчення строку дія стягення або дострокового зняття поновлення у попередньому військовому званні та/або на посаді не передбачається.

Хто може накладати дисциплінарні стягнення на військовослужбовця ЗСУ

На військовослужбовця, який порушує військову дисципліну або громадський порядок, можуть накласти лише дисциплінарні стягнення, які визначені Статутом і відповідають військовому званню військовослужбовця та дисциплінарній владі командира.

Наприклад, командир відділення та головний сержант (заступник командира) взводу можуть оголосити своїм підлеглим зауваження, догану чи сувору догану, а командир бригади має право накладати усі види дисциплінарних стягнень (до майстер-сержанта/ майстер-старшини включно).

Порядок накладання дисциплінарного стягнення

Ухваленню рішення командиром про накладення на підлеглого дисциплінарного стягнення може передувати службове розслідування.  Воно має  завершитись протягом одного місяця з дня його призначення. У необхідних випадках його термін можна продовжити, але не більше як на місяць.

Стягнення мають накласти не пізніше ніж за 10 діб від дня, коли командирові стало відомо про правопорушення, а у разі провадження службового розслідування — протягом місяця від дня його закінчення, не враховуючи часу перебування військовослужбовця на лікуванні або у відпустці.

Водночас дисциплінарне стягнення не можуть накласти після шести місяців з дня виявлення правопорушення (без урахування часу службового розслідування, лікування, відпустки, знаходження під вартою чи відсутності на службі без поважних причин).

Також заборонено за одне правопорушення накладати кілька дисциплінарних стягнень чи накладати стягнення на весь особовий склад підрозділу замість притягнення до дисциплінарної відповідальності безпосередньо винних осіб.

Старший командир може скасовувати дисциплінарні стягнення, накладені молодшим командиром, якщо воно накладено без достатніх на те підстав або з порушенням строків чи порядку притягнення.

Водночас старший командир може замінити стягнення на більш суворе, якщо визнає, що воно відповідає тяжкості вчиненого правопорушення.

Чи можна оскаржити догану чи інше дисциплінарне стягнення в ЗСУ

Військовослужбовці мають право подати скаргу до вищого керівництва у разі незаконного притягнення до відповідальності.

Також військовий може звернутися із заявою до суду про визнання неправомірним накладання дисциплінарного стягення у разі, якщо за його скаргою надійшла негативна відповідь.

Премії та додаткова винагорода у ЗСУ: за що їх можуть позбавити
Пільги для військовослужбовців: на що можуть розраховувати захисники України