звільнення з зсу підстави процедура

Навіть під час дії воєнного стану військовослужбовці за певних обставин можуть полишити військову службу.

Chas News розповідає, хто може звільнитися з ЗСУ та які документи для цього потрібно підготувати.

Який закон регулює звільнення з ЗСУ під час воєнного стану

Підстави для звільнення з військової служби під час воєнного стану визначені у законі «Про військовий обов’язок і військову службу» №2232-ХІІ від 25 березня 1992 року. У ньому прописані окремі підстави для різних категорій:

 • військовослужбовці строкової служби;
 • військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу;
 • військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації чи за призовом осіб із числа резервістів в особливий період;
 • військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом;
 • військовослужбовці, які проходять кадрову військову службу.

Підстави для звільнення із ЗСУ військовослужбовців строкової служби під час дії воєнного стану

 • після оголошення демобілізації — у строки, визначені указом президента;
 • за станом здоров’я — на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії (ВЛК) про непридатність до військової служби;
 • за сімейними обставинами — у разі виникнення у них права на відстрочку чи звільнення внаслідок зміни сімейних обставин. Військовослужбовці, які мають право на звільнення зі служби за цією підставою, можуть його не використовувати;
 • у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі.

Підстави звільнення із ЗСУ для контрактників та мобілізованих чи призваних резервістів

 • у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі (60 років, а для осіб вищого офіцерського складу — 65). За бажанням та у разі позитивного висновку ВЛК військові можуть продовжувати служити до 5 років;
 • за станом здоров’я на підставі висновку (постанови) ВЛК про непридатність до військової служби («обмежена придатність», або «непридатність у мирний час, обмежена придатність у воєнний час» не є підставою);
 • у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;
 • через сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати службу).

Спільні сімейні обставини або інші поважні причини, які дають право на звільнення з ЗСУ

Такими причинами є:

 • виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років;
 • виховання дитини з тяжкими захворюваннями (наприклад, ураження нервової системи, вроджені вади розвитку, орфанні захворювання, онкологія, дитячий церебральний параліч, психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня);
 • виховання дитини, яка потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги;
 • необхідність здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка) на підставі висновку медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії, третьою особою, яка за вказаними висновками потребує такого догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть його здійснювати, особою з інвалідністю I або ІІ групи;
 • необхідність здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;
 • вагітність;
 • декретна відпустка для військовослужбовців-жінок;
 • виховання дитини (дітей) віком до 18 років у разі, якщо другий з подружжя також проходить службу;
 • самостійне виховання дитини (дітей) віком до 18 років.

Крім того, 18 липня Зеленський підписав законопроєкт №8009, відповідно до якого за сімейними обставинами під час дії воєнного стану звільнитися з ЗСУ можуть мобілізовані та конрактники, у яких близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, баба чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули чи зникли без вісти під час повномашстабного вторгнення.

Мобілізовані та призвані резервісти, на відміну від контрактників, також можуть звільнитися з ЗСУ, якщо:

 • у них є дружина (чоловік) з інвалідністю;
 • один із батьків (своїх чи дружини/чоловіка) є особою з інвалідністю I чи II групи.
 • на утриманні військовослужбовця перебуває троє і більше дітей віком до 18 років. У разі якщо частина дітей народжені в іншому шлюбі і проживають з матір'ю, то факт їх утримання підтверджується довідкою про сплату аліментів на рідних дітей.

Важливе уточнення: для контрактників завершення терміну дії контракту не є підставою для звільнення, оскільки на час воєнного стану вони продовжуються.

Водночас контрактники, які є іноземцями або особами без громадянства, можуть розірвати контракт за власним бажанням.

Підстави для звільнення з ЗСУ кадрових військових під час дії воєнного стану

 • за віком — у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі.
 • за станом здоров’я — на підставі висновку (постанови) ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку.
 • у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі.

Які документи потрібні для звільнення з ЗСУ під час воєнного стану

За наявності підстав військовослужбовець має подати на ім’я командира рапорт про звільнення та додати до нього документи, які підтверджують право на звільнення у воєнний час.

В рапорті обов’язково має бути вказано:

 • підстава звільнення з військової служби;
 • думка військовослужбовця щодо його бажання проходити службу у військовому резерві Збройних Сил України за відповідною військово-обліковою спеціальністю;
 • районний (міський) територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, до якого повинна бути надіслана особова справа військовослужбовця.

До рапорту, в залежності від підстави звільнення, мають буди додані документи, які цю підставу підтверджують:

 • при звільненні у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі достатньо рапорту.
 • при звільненні за станом здоров’я на підставі постанови ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку до рапорту також додається копія такої постанови.
 • при звільненні у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання, до рапорту додається копія вироку.
 • при звільненні через сімейні обставини військовослужбовець зобов’язаний надати оригінали чи нотаріально посвідчені копії документів, що підтверджують такі підстави.

Зразки рапортів можна подивитися за посиланням.

Приклади документів, які необхідно надати для звільнення із ЗСУ через сімейні чи інші поважні обставини:

 • у зв’язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років: свідоцтво про народження, акт огляду МСЕК;
 • у зв’язку з вихованням хворої дитини: свідоцтво про народження, довідку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;
 • у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком): свідоцтво про шлюб, медичний висновок медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;
 • у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за батьками своїми чи дружини (чоловіка): свідоцтва про народження військовослужбовця, паспорт батьків, медичний висновок медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;
 • у зв’язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною: рішення суду, акт огляду МСЕК, пенсійне посвідчення за наявності, паспорт особи з інвалідністю;
 • у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи: документ, що підтверджує здійснення догляду (наприклад – про призначення компенсації за догляд, що призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі), акт огляду МСЕК, паспорт особи з інвалідністю;
 • у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд: висновок медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я, паспорт особи, акт огляду МСЕК, пенсійне посвідчення за наявності, довідка про склад сім’ї, акт обстеження побутових умов особи, що потребує догляду, інші документи, що підтверджують відсутність інших осіб, здатних здійснювати догляд;
 • у зв’язку з самостійним вихованням дитини (дітей) віком до 18 років: свідоцтво про народження, свідоцтво про смерть іншого з батьків або рішення суду про позбавлення батьківських прав іншого з батьків, інший документ, який підтверджує факт самостійного виховання;
 • у зв’язку з вагітністю: медичний висновок;
 • у зв’язку з перебуванням у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку: свідоцтво про народження, медичний висновок (в разі потреби);
 • якщо обоє з подружжя проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років: свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, довідку з в/ч про проходження служби іншим з батьків.

Порядок звільнення військовослужбовця з ЗСУ

Строки розгляду рапорту, який подається на звільнення, не передбачені чинним законодавством.  Зазвичай він триває близько 1-2 місяців. У разі значної затримки розгляду рапорту юристи рекомендують подавати скарги до вищого командування або Міністерства оборони України. Безкоштовні юридичні консультації з цього приводу, зокрема, надають ГО «Юридична сотня» та Асоціація правників України.

Після надходження до військової частини письмового повідомлення про звільнення військовослужбовця з військової служби або після видання наказу командира військової частини про звільнення військовослужбовець повинен здати в установлені строки посаду та підлягає розрахунку, виключенню зі списків особового складу військової частини і направленню на військовий облік до районного (міського) ТЦК (військкомату) за вибраним місцем проживання. 

Командир військової частини зобов’язаний забезпечити своєчасне здавання посади, проведення усіх необхідних розрахунків з військовослужбовцем, стосовно якого видано наказ по особовому складу про звільнення з військової служби.

Перед звільненням військовослужбовця уточнюються дані про проходження ним військової служби, документально підтверджуються періоди служби, що підлягають зарахуванню до вислуги в календарному та пільговому обчисленні, проводиться розрахунок вислуги років військової служби.

Особа, звільнена з військової служби, на день виключення зі списків особового складу військової частини має бути повністю забезпечена грошовим, продовольчим і речовим забезпеченням. Військовослужбовець до проведення з ним усіх необхідних розрахунків не виключається без його згоди зі списків особового складу військової частини.

Громадяни, звільнені з військової служби, у п’ятиденний строк після виключення зі списків особового складу військової частини зобов’язані прибути до ТЦК для взяття їх на військовий облік.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.

Виплати військовим після звільнення: що і як можна отримати
Як особам з інвалідністю відновити втрачені документи МСЕК